คลังบทความของบล็อก

วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

หัวหน้างานคุณภาพขององค์กร

หัวหน้างานคุณภาพขององค์กรคำว่า "หัวหน้า" ได้รับมาจากการที่มีลูกน้องในทีมอย่างเป็นทางการในองค์กรที่มีคนมากกว่า 2 คนขึ้นไป ย่อมต้องมี ตำแหน่งหัวหน้าหรือองค์กรใหญ่ คำว่า หัวหน้า คือตำแหน่งของผู้บริการระดับต้นที่มีลูกน้องในทีมอย่างน้อย 1 คน **หัวหน้างานคุณภาพหมายถึงอะไร? หรือเป็นอย่างไร?
ในแต่ละองค์กรอาจตีความแตกต่างกันไป 
แต่ให้มั่นใจในความรับผิดชอบว่าต้องมีมากกว่าระดับพนักงานแน่นอน
หัวหน้างานคุณภาพ กับ 4 ประเด็นสำคัญ
1. ต้องสามารถรู้จริงในงานที่รับผิดชอบ
2. ต้องสร้างทีมงานคุณภาพด้วยการมอบหมาย สอน และติดตามงานอย่างเป็นระบบ
3. ต้องสร้างผลงานคุณภาพได้ทั้งทีม ไม่ได้ยึดผลงานตัวเองเป็นศูนย์กลาง
4. ต้องสร้างทีมที่มีความสามัคคี และยึดมั่นในเป้าหมาย
จากสิ่งที่แลกเปลี่ยนกันในบทความนี้ มั่นใจได้ว่าคุณสามารถเป็นหัวหน้างานคุณภาพได้ไม่ยาก
เพียงแค่ ...เริ่มต้นตั้งเป้าหมาย และพัฒนาตัวเองในทุกๆ วัน 
Proactive Supervisor is You. คุณคือหัวหน้างานเชิงรุก คุณภาพขององค์กร

ติดต่อสอบถามข้อมูล
T.0626599645

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น