วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

การเป็นหัวหน้างานที่สร้างผู้นำทีม

#ผู้นำที่ใช่ต้องสร้างผู้นำได้ดี

ภาวะผู้นำ ไม่เกี่ยวกับตำแหน่ง
แต่คนที่มีตำแหน่งเป็นหัวหน้า หรือผู้นำทีม
จำเป็นต้อง

มี #ภาวะผู้นำ

A : เป็นหัวหน้าที่ได้รับการแต่งตั้ง เพราะมีผลงาน
สามารถสื่อสารกับคนอื่นได้ดี มีอารมณ์ขัน เพื่อนๆ
ต่างพูดเสียงเดียวกันว่า #ใช่เลยหัวหน้าคนใหม่

แต่ A กังวลใน ประสบการณ์ ความสามารถของตัวเอง
และแล้วก็เป็นดั่งคิด ลูกน้องไม่เชื่อมั่น ศรัทธา
จึงทำให้เกิดผลเสียต่อผลงานรวมของทีม
ในที่สุด A ก็ต้องกดดัน เครียด กับตัวเอง
และนิสัยเปลี่ยนไป กลายเป็นคนที่เสียงดัง อารมณ์เสีย

หากคุณเป็นเพื่อนของ A คุณจะพูดคุยอย่างไร
ให้เขากลับมาเป็นคนเดิมที่มากความสามารถ


ต้องการเพื่อนคู่คิด พิชิตเป้าหมายนี้ร่วมกัน
ติดต่อมาที่ www.pplearning.com
มีบทความ และหลักสูตรให้บริการมากมาย
สำคัญวิทยากรทุกคนยินดีให้ความช่วยเหลือ
ทั้งก่อนและหลังการอบรมอย่างเป็นมิตร


t. 0955374428
อ.สุณิชชา ชอบชัย

วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ผู้นำ หรือหัวหน้างานที่ลูกน้องไม่ Like

ผู้นำ หรือหัวหน้างานที่ลูกน้องไม่ Like


ผู้นำ หรือหัวหน้างาน เป็นคนต้นแบบ และยิ่งตัวเองมีหน้าที่รับผิดชอบ
ยิ่งสร้างความกดดันให้ตัวเอง และหลายครั้งหัวหน้างานแสดงออกมา
อย่างมั่นใจว่าตัวเองมั่นใจสูงมาก
เช่น
  1. เสียงดัง โวยวาย เพราะต้องการสะกดให้ลูกน้องฟัง และทำงาน
  2. แนะนำอย่างมั่นใจ เพราะคิดว่าลูกน้องต้องการความช่วยเหลือจากหัวหน้า
  3. ฟังแล้วรีบบอกว่าต้องทำอย่างไร เพราะมั่นใจในประสบการณ์ตัวเอง
  4. ตั้งใจบอกจุดด้อย และเรื่องที่ลูกน้องต้องปรับปรุง ด้วยการตัดสินจากมุมมองของหัวหน้างาน
  5. ใช้อารมณ์ทำงาน เพราะไม่สามารถควบคุมตัวเองได้
  6. มีความลำเอียง ทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจ เมื่อลูกค้าสัมผัสได้จึงเกิดช่องว่างระหว่างกัน
  7. ผูกใจเจ็บ เพราะคิดว่าลูกน้องเป็นแบบนั้น มีนิสัยเชิงลบ เกี่ยงงานเหมือนกันทุกครั้ง
  8. กลัวเหนื่อย จนหลายครั้งลูกน้องมองเห็นแล้วนทำตามอย่างไม่เจตนา
ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่
www.pplearning.com
cs.pplearning@gmail.com
t.0955374428
สถาบันพัฒนาหัวหน้างานเชิงรุก และมุ่งมั่นพัฒนาผู้นำคุณภาพ

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

หัวหน้างานกับการพัฒนาภาวะผู้นำ

หัวหน้างานกับการพัฒนาภาวะผู้นำ


หัวหน้างาน กับ การพัฒนาภาวะผู้นำ
หัวหน้า 
คือ ตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
ผู้นำ
คือ ตำแหน่งที่ได้รับการยอมรับ
ภาวะผู้นำ คือ ตำแหน่งที่เรารู้สึกว่าใช่และเรายอมรับตัวเองในเรื่องนั้นๆ 

ดังนั้น หัวหน้างานที่ดี หัวหน้างานเชิงรุก หัวหน้างานมืออาชีพ
มีความจำเป็น 
ต้องพัฒนาภาวะผู้นำ ให้ทุกคนในทีมยอมรับ
และยินดีเดินตาม อย่างเต็มใจ

หัวหน้างานคุณภาพ จึงมีหลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นำ

ติดต่อ แหล่งรวมข้อมูล หลักสูตร ความรู้และเครื่องมือสำหรับหัวหน้างานได้
t.0955374428
อาจารย์สุณิชชา ชอบชัย
วิทยากร โค้ช ที่ปรึกษาด้านพัฒนาภาวะผู้นำและบริหารจัดการในองค์กร