วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561

การทำงานเชิงรุกสนุกกับการเติบโต ด้วยคนเชิงรุก#ProactivePeople

การทำงานเชิงรุกสนุกกับการเติบโต ด้วยคนเชิงรุก#ProactivePeople


คนเชิงรุก #ProactivePeople

1. มีเป้าหมายชัดเจน
2. มีการวางแผนงานอย่างชัดเจน (ทันสมัย)
3. มีการปรับเปลี่ยนแผนอย่างเหมาะสม
4. มีการลงมือทำ ทำทำทำ อย่างแท้จริง
5. มีการประเมิน และปรับเปลี่ยนมุมมองทุกวัน


เพราะคนเชิงรุก สนุกกับการปรับเปลี่ยน
เพราะคนเชิงรุก สนุกกับการเติบโต
เพราะคนเชิงรุก สนุกกับการแตกต่าง
เพราะคนเชิงรุก สนุกกับคำว่า "สำเร็จ" ทีละมิล มากว่าทีละเมตร

ติดตามอ่านเพิ่มเติม ที่

www.pplearnonline.com
www.pplearning.com

5 เรื่องที่นักขายต้องรู้ #ลุยอย่างไรให้ชนะใจลูกค้าและได้ยอดขาย

ติดต่อเพิ่มเติมที่
www.pplearning.com
www.pplearnonline.com

MSWW to Success หลักการดำเนินชีวิตที่ประสบความสำเร็จ

ทุกคนต้องการประสบความสำเร็จ
ทุกคนต้องการความแตกต่าง
ทุกคนต้องการมีวิธีการของตัวเอง

ดังนั้นสิ่งสำคัญของทุกคน คือ แนวทางที่ใช่ในสไตล์ของตัวเอง


หลักการดำเนินชีวิตที่ประสบความสำเร็จ

- Mind มีจิตใจที่มั่นคง เชื่อมั่นในศักยภาพ และเส้นทางของตัวเอง

- Skill มีทักษะที่ยอดเยี่ยม และพัฒนาทักษะสำคัญในการทำงาน
และการดำเนินชีวิต ให้บรรลุเป้าหมาย

- Will  มีความมุ่งมั่นในการเอาชนะอุปสรรค และวิ่งสู่เป้าหมาย
ด้วยการมีความอดทน และสนใจที่กระบวนการบรรลุเป้าหมาย

- Wealth  มีความมั่งคั่งในการใช้ชีวิต ทั้งความสุข ความสำเร็จ และ
การเติบโตด้วยคุณค่าภายในอย่างแท้จริง

 "ความรู้สึกมีเต็ม พร้อมแบ่งปัน" 

หากทุกคนมีความรู้สึกเต็ม พลังแห่งการแบ่งปัน และช่วยเหลือคนรอบข้าง
จะสร้างสมดุลให้สังคม นั่นคือคำตอบของคนสำเร็จอย่างแท้จริง
#ProactivePeople

ติดต่อสอบถาม

www.pplearning.com
www.pplearnonline.com
cs.pplearning@gmail.com
sa.pplearning@gmil.ocm
Tel.0626599545


7 ทักษะ นักขายเชิงรุก สนุกกับการเพิ่มยอดขายและพัฒนาตัวเอง

7 ทักษะ นักขายเชิงรุก สนุกกับการเพิ่มยอดขายและพัฒนาตัวเอง


นักขายส่วนใหญ่ต้องการเพิ่มยอดขาย และมีผลงาน
ดังนั้นสิ่งสำคัญคือการพัฒนาตัวเอง ให้สามารถเรียนรู้ตัวเอง
ลูกค้า และกระบวนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ดังต่อไปไนี้

1. ทักทายด้วยรอยยิ้ม  

ยิ้ม ทักทาย จากภายใน ย่อมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ให้มีบุคลิกภาพที่มั่นใจในการให้บริการลูกค้าจากหัวใจ

2. สร้างความสัมพันธ์ด้วยไมตรีจิตร

การสร้างความสัมพันธ์ ย่อมเกิดจากไมตรีจิตรที่ดี
ทำให้สามารถเปิดใจในการสานสัมพันธ์ได้อย่างยอดเยี่ยม
เปี่ยมด้วยมิตรภาพระหว่างกัน

3. วางแผนการขายเชิงกลยุทธ์ด้วยเครื่องมือการขาย

การวางแผนเป็นการกำหนดเส้นทางไปยังเป้าหมายได้ดี
หากทุกเป้าหมายมีแผนการที่ชัดเจน และลงมือทำ ปรับเปลี่ยน
เพิ่มเติม กระบวนการให้ดีขึ้นในทุกๆครั้ง ย่อมได้ข้อมูล
และสิ่งสำคัญในกำหนดกลยุทธ์ด้วยเครื่องมือการขาย
ที่สามารถสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน

4. เพิ่มยอดขายด้วยข้อมูลจริงอย่างสร้างสรรค์

การเพิ่มยอดขายมิใช่การมโน เพราะสิ่งสำคัญในการเพิ่มยอดขาย
นั่นคือข้อมูลแท้จริง ที่เป็นสิ่งสำคัญในสัญญาณแห่งการเปลี่ยนแปลง
เพราะทุกวันคือการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น การนำข้อมูลแท้จริง
มาประยุกต์ใช้ และปรับเปลี่ยน พัฒนาอย่างสร้างสรรค์
เป้าหมายไม่ไกลเกินฝัน

5. สร้างโปรโมชั่น ให้โดนใจ ไม่คิดเอง

โปรโมชั่นสำคัญ มิใช่เพียงแค่ลดแลกแจกแถม
แต่เป็นการสะท้อนความต้องการแท้จริงในใจลูกค้า
แล้วส่งมอบสิ่่งที่ใช่ให้ลูกค้ารู้สึกดีมีคุณค่ากับสิ่งที่ได้รับ
เรียกว่า โปรโมชั่นที่โดนใจลูกค้า แท้จริง

6. เสริมทักษะการเจรจาต่อรองอย่างสร้างสรรค์

การเจรจาต่อรอง เป้าหมายต้องชัดเจน ที่คุณค่าแห่งการเจรจาต่อรอง
หาจุดที่ใช่ให้เจอ แล้วจะสามารถสร้าง win:win ให้เกิดขึ้น
แล้วชัยชนะที่สวยงามจะเกิดขึ้นในหัวใจของตัวเอง
ที่สามารถสร้างความสุขให้หัวใจลูกค้าด้วยเช่นกัน

7. ปิดการขายด้วยศิลปะงานบริการประสานใจลูกค้า

การปิดการขายที่มุ่งเน้นศิลปะ ย่อมสร้างสรรค์ผลลัพธ์ที่แตกต่าง
ด้วยการปรับเปลี่ยนที่การตอบสนองของตัวนักขายเอง
เมื่อสถานการณ์ที่เราควบคุมไม่ได้...เราเข้าใจอย่างแท้จริง
จะทำให้เราตอบสนองได้อย่างมีศิลปะ ...เราจะทำอะไรได้หลากหลาย
คำตอบคือ...ผลลัพธ์จะดีกับทั้งลูกค้าและตัวเอง แน่นอน


ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่
www.pplearnonline.com
www.pplearning.com

ติดต่อ
cs.pplearning@gmail.com
sa.pplearning@gmail.com
tel.0626599545