วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ผู้นำ หรือหัวหน้างานที่ลูกน้องไม่ Like

ผู้นำ หรือหัวหน้างานที่ลูกน้องไม่ Like


ผู้นำ หรือหัวหน้างาน เป็นคนต้นแบบ และยิ่งตัวเองมีหน้าที่รับผิดชอบ
ยิ่งสร้างความกดดันให้ตัวเอง และหลายครั้งหัวหน้างานแสดงออกมา
อย่างมั่นใจว่าตัวเองมั่นใจสูงมาก
เช่น
  1. เสียงดัง โวยวาย เพราะต้องการสะกดให้ลูกน้องฟัง และทำงาน
  2. แนะนำอย่างมั่นใจ เพราะคิดว่าลูกน้องต้องการความช่วยเหลือจากหัวหน้า
  3. ฟังแล้วรีบบอกว่าต้องทำอย่างไร เพราะมั่นใจในประสบการณ์ตัวเอง
  4. ตั้งใจบอกจุดด้อย และเรื่องที่ลูกน้องต้องปรับปรุง ด้วยการตัดสินจากมุมมองของหัวหน้างาน
  5. ใช้อารมณ์ทำงาน เพราะไม่สามารถควบคุมตัวเองได้
  6. มีความลำเอียง ทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจ เมื่อลูกค้าสัมผัสได้จึงเกิดช่องว่างระหว่างกัน
  7. ผูกใจเจ็บ เพราะคิดว่าลูกน้องเป็นแบบนั้น มีนิสัยเชิงลบ เกี่ยงงานเหมือนกันทุกครั้ง
  8. กลัวเหนื่อย จนหลายครั้งลูกน้องมองเห็นแล้วนทำตามอย่างไม่เจตนา
ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่
www.pplearning.com
cs.pplearning@gmail.com
t.0955374428
สถาบันพัฒนาหัวหน้างานเชิงรุก และมุ่งมั่นพัฒนาผู้นำคุณภาพ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น