วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2561

หัวหน้างานกับการสื่อสาร

หัวหน้างานที่เก่ง ต้องเร่งพัฒนาการสื่อสาร

การสื่อสารสำหรับหัวหน้างานเป็นหัวใจสำคัญมาก
เพราะ
- นโยบาย ต้องสื่อสารให้ทีมงาน
- แนวคิด ต้องสื่อสารให้รอบด้าน
- มอบหมายงาน ต้องสื่อสารอย่างชัดเจน
- ติดตามงาน ต้องสื่อสารอย่างเข้าใจ
- ความคิดเห็นของทีม ต้องฟังและสื่อสารอย่างเปิดใจ
- ผลลัพธ์ ที่ยอดเยี่ยม ต้องสื่อสารให้ชื่นใจ


หัวหน้างานที่ประสบความสำเร็จ ต้องเก่งสื่อสารสร้างสัมพันธ์

www.pplearning.com
www.หัวหน้างาน.com

วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561

เพราะอุปสรรค มักมีพลังให้ค้นและ ดึงศักยภาพ แท้จริงจากภายใน

การดำเนินชีวิตที่เติบโต
คือการพัฒนาตัวเองทุกวัน

มีอุปสรรค 
ก็จะช่วยสร้างทางเลือก

มีความเครียด
ก็ช่วยสร้างแนวคิด

มีปัญหา
ก็จะช่วยสร้างปัญญา


ชีวิตที่ใช่
ควรใส่ใจการพัฒนา

ติดตามแนวความคิดดีๆได้ที่


https://www.pplearning.com/17004476/แนวคิดดีๆ-มีแบ่งปัน

วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561

แนวคิดดีๆ มีแบ่งปัน ( สามารถดาวน์โหลดได้ ฟรี ! )จาก สถาบัน พีพีเลิร์นนิ่ง www.pplearning.com

แนวคิดดีๆ มีแบ่งปัน ( สามารถดาวน์โหลดได้ ฟรี ! )


มีบทความมากมายติดตามได้ที่ https://www.pplearning.com//17004476/แนวคิดดีๆ-

  1. เจ้านายที่ลูกน้องอยากชิ่ง ( 8 หน้า )  ดาวน์โหลดpdf
  2. ปัจจัยหลักสร้างความผูกพันในองค์กร (Engagement) ( 3 หน้า ) ดาวน์โหลดpdf
  3. 5 แนวคิดพิชิตความสำเร็จแบบคน Proactive ( 6 หน้า )  ดาวน์โหลดpdf                      ***HOT
  4. 5 กรอบความคิด(Mindset)ของคนสำเร็จ ( 6หน้า )  ดาวน์โหลดpdf
  5. 3 เรื่องที่ควรรู้และเตรียมตัวก่อนเลื่อนตำแหน่ง ( 6 หน้า)  ดาวน์โหลดpdf
  6. ทำไมลูกน้องคนเก่งในทีมจึงไม่อยู่กับคุณ ( 8 หน้า )  ดาวน์โหลดpdf
  7. คุณเป็นหัวหน้างานมืออาชีพหรือคุณมีอาชีพเป็นหัวหน้างาน ( 11 หน้า )  ดาวน์โหลดpdf
  8. ประโยคเด็ด เคล็ดลับความสำเร็จ ( 9 หน้า )  ดาวน์โหลดpdf
  9. หัวหน้างานกับการปั้นลูกน้องให้ทีมเวิร์ค ( 9 หน้า )  ดาวน์โหลดpdf
  10. ผู้นำมืออาชีพแบบ AEP ( 1 หน้า )  ดาวน์โหลดpdf
www.pplearning.comhttp://www.pplearning.com/
www.pplearnonline.com
https://www.pplearning.com/17004476/แนวคิดดีๆ-

ติดต่อเพิ่มเติมที่
cs.pplearning@gmail.com
sa.pplearning@gamil.com
info.pplearning@gmail.com
T.0626599545