วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

หัวหน้างานกับการพัฒนาภาวะผู้นำ

หัวหน้างานกับการพัฒนาภาวะผู้นำ


หัวหน้างาน กับ การพัฒนาภาวะผู้นำ
หัวหน้า 
คือ ตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
ผู้นำ
คือ ตำแหน่งที่ได้รับการยอมรับ
ภาวะผู้นำ คือ ตำแหน่งที่เรารู้สึกว่าใช่และเรายอมรับตัวเองในเรื่องนั้นๆ 

ดังนั้น หัวหน้างานที่ดี หัวหน้างานเชิงรุก หัวหน้างานมืออาชีพ
มีความจำเป็น 
ต้องพัฒนาภาวะผู้นำ ให้ทุกคนในทีมยอมรับ
และยินดีเดินตาม อย่างเต็มใจ

หัวหน้างานคุณภาพ จึงมีหลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นำ

ติดต่อ แหล่งรวมข้อมูล หลักสูตร ความรู้และเครื่องมือสำหรับหัวหน้างานได้
t.0955374428
อาจารย์สุณิชชา ชอบชัย
วิทยากร โค้ช ที่ปรึกษาด้านพัฒนาภาวะผู้นำและบริหารจัดการในองค์กร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น